Områden som vi utvecklar

HMSQ Management AB utvecklar och gör revisioner av ledningssystem inom miljö, kvalité, arbetsmiljö och brandsäkerhet.

Kontakta oss för att få en specifik lösning för ditt problem eller välj någon av våra tjänster:

Konsult på plats
Vår miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetskonsult Angelica Persson kan hjälpa er under den tidsperiod ni behöver för att få ert projekt utfört. Hon kan t.ex. hjälpa till att göra intern revisioner enligt ISO standard för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Miljö-, kvalitets- och arbetsmiljödiplomering/certifiering 
Vi kan hjälpa er att göra en kartläggning (revision) över hur verksamheten uppfyller kraven enligt lag samt olika standarder m.m. inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Efter kartläggningen kan ni använda informationen för att åtgärda era problem och bli diplomerade enligt ISO 9001 (kvalitet),  ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) eller certifierade enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Vi kan implementra ett KMA-ledningssystem enligt Sveriges Bilåtervinnares riksförbund (SBR-standarden). Om du redan vet dina KMA-problem hjälper vi dig att få dem åtgärdade.    

Kommunikationshjälp med myndigheter och certifieringsorgan
Vi hjälper dig att få din röst och åsikt hörd hos myndigheter och certifieringsorgan. Vi skriver tillståndsansökningar, rapporter, redovisningar, instruktioner och tar fram överklagan till beslut eller föreläggande.

Livsmedelshantering
Vi kan göra en riskkartläggning där du får reda på va du kan göra för att minska risken att få klagomål från myndighet och bättre livsmedelssäkerhet. 

Brandskydd
Vi utför brandskyddsronder på din verksamhet och tar fram en utrymningsplan. Vi kan bedöma explosionsrisken och skriva bedömningen i ett explosionsskyddsdokument. Vi skriver även dina tillståndsansökningar att hantera brandfarliga och explosiva varor. 

Personalutbildning 
Vi utbildar gärna er personal inom miljö, arbetsmiljö, brandsäkerhet och kvalitet genom att skräddarsyr utbildningen utifrån era behov. Vi kan utför den hos er eller på den plats ni vill  som t.e.x. distans.  Vår miljöutbilldningen uppfyller SUSA's krav på utbildning för nyanställd och anställda. Vilket medför till att företaget som de anställda arbetar för kan bli/fortsätta att vara miljödiplomerd i enlighet standard Svensk Miljöbas.