• Informera nyanställda om vår föräldrapolicy.

 • Skapa bra rutiner för överlämning och återgång före/efter föräldraledighet.
  - Fråga om medarbetaren vill gå ner i tid  
  - Ta in vikarier vid föräldraledighet, även om det är en kortare tid så att inte den föräldralediga medarbetaren måste sköta jobbet parallellt med föräldraledigheten. Om det är lämpligt låt föräldern vara med och bestämma vem som ska ta över deras projekt under föräldraledigheten.   
  - Boka in datum för när medarbetarens ska ha sitt medarbetarsamtal innan föräldraledigheten, så att medarbetaren inkluderas i den årliga lönerevisionen. 
  - Kolla igenom medarbetarens utbildningsplan innan föräldraledigheten för att kontrollera om det finns någon utbildning behövs planeras in under/efter ledigheten. 
  - Föräldralediga får information om vad som sker hos oss genom vårt intranät. 
  -  Fråga vad mer kan vi göra för att underlätta till föräldraledigheten. 
  - Planera in ett möte i god tid innan föräldraledigheten är slut. Fråga om datum för återinträdet fortfarande gäller.  
  - Informera om våra rutiner för vård av barn efter för föräldraledighet.  

 • Ge gåva till förälder och barn vid förlossning
  - Ett blomsterbud till föräldern när vi har fått reda på att ett barn är fött.  
  - När barnet har fått ett namn kan vi skicka en ”nalle” med en liten t-shirt med logga, barnets namn i örat.  

 • Vi planera in möten med våra kollegor så att de hinner lämna/hämta på dagis och vi tar hänsyn till lov vid planering. 

 • Vi tillåter flexibla arbetstider för våra anställda

 • Det är OK att stänga av mail utanför arbetstid under föräldraledighet för de flesta tjänster.

 • Vid event som innebär övernattning bokas lokal så pass nära att det finns möjlighet att åka hem över natten för den som behöver.