Denna Integritetspolicy publicerades 2021-07-07

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Bakgrund
2. Definitioner
3. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
4. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
5. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
6. Dina rättigheter
7. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
8. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
9. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
10. Tillsyn och efterlevnad
11. Övrigt
12. Ändring av Integritetspolicyn
13. Hur kommer du i kontakt med oss?

För att läsa den kontakta angelica@hmsq-manangent.se