Vår filosofi

Vi vill ha nöjda kunder. En nöjd kund för oss är när du vill behålla vår tjänst, för du gillar resultatet av den utförda tjänsten. För oss är det självklart att det ska vara enkelt & givande för er att arbeta med era ledningssystem. Vi arbetar tillsammans med kunden utifrån konceptet ”Före – Under – Efter” och med långsiktig relation som skapar mätbar utveckling och effekt. 

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-ledningssystem (KMA) är diplomerade enligt standard Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas från SUSA. Därmed tar vi fram en årlig hållbarhetsrapport där vi redovisar vårt KMA-arbete. 

Vår personal Angelica Persson är ISO-certifierade att göra miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsrevisioner enligt ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 enligt IRCA. Hon är godkänd revisor enligt SUSA att utföra revisoner enligt deras standarder: Hållbara event, Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. 

.

Vår första anställda konsult  

Angelica Persson

Angelica Pesson är en lösningsfokuserad konsult. När hon implementerar ledningssystem eller utför revisioner koncentrerar hon sig på att hitta orsaker till problemen för att skapa effektiva hållbara lösningar. Med andra ord, hon vill delge sina kunskaper för att kund och uppdragsgivare tillsammans ska kunna utföra lösningar till problemen så att lagar och standardkrav följs.

Hennes breda sakkunskap, erfarenhet av att arbeta med olika verksamhetstyper, strukturerad och analytisk förmåga har lett till att t.ex. MKB blev först med att erbjuda hyresgästerna tvättstugor som tvättar med avjoniserat vatten eller enzymer. - Mina uppdragsgivare beskriver mig som kunnig, effektiv och empatisk, säger Angelica.

För mer information besök hennes LinkedIn -sida.

Nöjda kunder

Vårt mål är att hjälpa nya företag med deras problem som berör områdena H =arbetsmiljö, M =miljö, S = brandsäkerhet och Q = kvalitet. 

Referensuppdrag

  • För vår första kund ÅGAB SYD AB implementerade vi ett miljö- och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och  ISO14001, samt underhöll det i två år.
  • Vår andra kund Öckerö kommun utförde vi miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsinspektioner under tre månader när de hade hög belastning.
  • Under 2016-2021 skötte samt utvecklade jag AKEA's arbetsmiljöavvikelsesystem.
  • Under 2016-2024 har vi varit medlem i föreningen Miljödiplomsyd och genom deras utfärdare som är godkänd enligt SUSA utfört revisioner enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Från 2025 kommer vi samarbeta med annan utfärdare.
  • Från 2017 har vi årligen hjälpt Prickman med att lämna in KMA-planer till Trafikverket.
  • Från 2018 har vår konsult Angelica varit inhyrd KMA-samordnare hos Henrik Anderssons Byggnads AB och utvecklar deras KMA-ledningssystem så att det uppfyller kraven i ISO 9001, 14001 & 45001.
  • Under 2021 nov -2022 feb var Angelica arbetsmiljöspecialist och rådgivare inom ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001 för att förbereda en extern ISO revision hos PH Nederman AB. Uppdraget skedde via Randstad.
  • Vi har hjälper kontinuerligt Nederman Nordic AB med att utveckla deras arbetsmiljöarbete
  • Under 2022 har Angelica arbetat tre dagar i veckan som avfallsspecialist hos läkemedelsbolaget APL för att utveckla deras avfallshantering på siterna Malmö, Göteborg, Sthlm och Umeå. Under 2023 är jag där 1 dag i veckan. Uppdraget skedde via Randstad.